KTDB: Thông báo v/v Triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp đợt tháng 11 năm 2019 về chất lượng đào tạo