KTDB: Thông báo v/v Triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp đợt tháng 6/2019 về chất lượng đào tạo

Hướng dẫn thực hiện khảo sát xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/0BxozOh_K6jJySzJlOExzS0pxX0V2TUV5Z0VhSzU...