Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2018 – 2019

Ngày 25/10/2018, Trường Đại học Xây dựng (ĐHXD) đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ  viên chức (CBVC) năm học 2018 – 2019, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2017 – 2018 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

Đến tham dự hội nghị có: PGS.TS Phạm Duy Hòa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Trần Văn Tấn – Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Phạm Xuân Anh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Phạm Quang Dũng – Phó Hiệu trưởng; GS.TS Phan Quang Minh – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Hồ Ngọc Khoa – Chủ tịch Công đoàn; cùng GS.TS Trần Ngọc Chấn – Chủ tịch Hội Cựu giáo chức; ThS. Ngô Kim Tuân – Bí thư Đoàn Thanh niên; cùng các đồng chí lãnh đạo các Khoa, Phòng Ban và 435 đại biểu tiêu biểu thay mặt cho gần 1000 CBVC trong toàn trường.

Hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 5 đồng chí:

- Đồng chí Phạm Duy Hòa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng;

- Đồng chí Phạm Quang Dũng - Phó Hiệu trưởng;

- Đồng chí Hồ Ngọc Khoa - Chủ tịch Công đoàn;

- Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hải -Trưởng Ban Nữ công, Công đoàn;

- Đồng chí Nguyễn Thị Loan – Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn;

Đoàn thư ký gồm 2 đồng chí:

- Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Phòng Đào tạo;

- Đồng chí Tống Ngọc Tú – Khoa Kiến trúc và Quy hoạch

Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký

Hội nghị đã được nghe đồng chí Hồ Ngọc Khoa - Chủ tịch Công đoàn trường trình bày Báo cáo kết quả triển khai Hội nghị CBVC cơ sở và đồng chí Kiều Thế Chinh – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân (TTND) trình bày báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm học 2017-2018 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Ban Thanh tra nhân dân 2018-2020. Đồng chí Hồ Ngọc Khoa – Chủ tịch Công đoàn trường, thay mặt BCH Công đoàn trường, đã gửi lời cảm ơn các đồng chí trong Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2018 vì những đóng góp tích cực và hiệu quả của các đồng chí. Ban TTND đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch thanh tra hằng năm theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

Đồng chí Kiều Thế Chinh – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo hoạt động của Ban TTND năm học 2017-2018 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Ban TTND 2018-2020

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phạm Duy Hòa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và trọng tâm công tác năm học 2018-2019. Với sự quan tâm của các Bộ, Ban, Ngành, sự lãnh đạo sát sao của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu cũng như sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể CBVC trong toàn trường, năm học 2017 – 2018 Nhà trường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các mặt hoạt động, công tác. Bên cạnh các thành quả đã đạt được, Báo cáo cũng đề cập những điểm còn hạn chế trong hoạt động, công tác của Nhà trường, đồng thời chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế này. Báo cáo cũng nêu lên phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của năm học 2018 – 2019, trên cơ sở tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được nhằm thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ đề ra, tạo bước đột phá trong xây dựng Nhà trường vững mạnh, phát triển bền vững.

Đồng chí Phạm Duy Hòa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và trọng tâm công tác năm học 2018-2019

Đồng chí Phạm Duy Hòa cũng đã giải đáp ý kiến thảo luận từ Hội nghị CBVC cơ sở và thảo luận trực tiếp tại Hội nghị, các tham luận đa số bày tỏ sự thống nhất cao với các báo cáo đã được trình bày, đồng thời đóng góp thêm các ý kiến, giải pháp hữu ích nhằm củng cố, phát triển các mặt hoạt động của Nhà trường.

Các đại biểu đưa ra ý kiến thảo luận tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã bỏ phiếu bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 -2020, gồm 7 đồng chí:

1. Hoàng Anh – Khoa Kiến trúc và Quy hoạch

2. Kiều Thế Chinh – Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

3. Nguyễn Văn Đồng – Khoa Vật liệu xây dựng

4. Nguyễn Mạnh Tám – Khoa Công trình Thủy

5. Bùi Quang Thanh – Khoa Cơ khí xây dựng

6. Nguyễn Đặng Tuyên – Khoa Công nghệ thông tin

7. Vũ Kim Yến – Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban TTND nhiệm kỳ 2018-2020

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020 ra mắt Hội nghị

Trước khi kết thúc Hội nghị, đồng chí Hồ Ngọc Khoa - Chủ tịch Công đoàn trường đã phát động thi đua năm học 2018-2019 đến toàn thể cán bộ viên chức ở mọi vị trí công tác trong toàn trường, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghiêm túc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần, thái độ để góp phần cùng Nhà trường hoàn thành tốt kế hoạch công tác và nhiệm vụ chính trị năm học 2018-2019, tiếp tục phát triển vững mạnh trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Hồ Ngọc Khoa - Chủ tịch Công đoàn trường phát động thi đua năm học 2018-2019

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị đã thống nhất những nội dung nêu trong báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2017 – 2018 và các báo cáo đã được trình bày tại hội nghị; đồng thời thông qua Nghị quyết hội nghị CBVC năm học 2018 – 2019. Hội nghị CBVC Trường Đại học Xây dựng năm học 2018 - 2019 đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất của tập thể CBVC quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết hội nghị CBVC năm học 2018 – 2019.

Phạm Nhung – Phòng TT&TT