TB Bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường của NCS Trần Hoàng Anh

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho:

NCS Trần Hoàng Anh

Đề tài:    Nghiên cứu công nghệ có màng lọc để xử lý nước thải hầm lò mỏ than khu vực Quảng Ninh phục vụ cho mục đích cấp nước sinh hoạt

Cán bộ Hướng dẫn:        1. PGS.TS Trần Đức Hạ

2. PGS.TS Trần Thị Việt Nga

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mã ngành:   62580210

Thời gian:   14h30 ngày 12 tháng 6 năm 2018

Địa điểm:    Tầng 1 Phòng họp nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng

Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng và trang web http://sdh.nuce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Khoa Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Xây dựng.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

                                                    TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG