TB Bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường của NCS Nguyễn Tiến Đức

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho:

NCS Nguyễn Tiến Đức

Đề tài:    Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư trong đơn vị ở theo hướng xanh tại các đô thị tỉnh Thái Nguyên

Cán bộ Hướng dẫn:        PGS.TS Phạm Đức Nguyên

Chuyên ngành: Kiến trúc

Mã ngành:   62580102

Thời gian:   8h30 ngày 12 tháng 6 năm 2018

Địa điểm:    Tầng 1 Phòng họp nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng

Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng và trang web http://sdh.nuce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Khoa Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Xây dựng.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

                                                    TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG