Trang chủ Thông báo

TTTT: Hướng dẫn đăng nhập hệ thống đào tạo trực tuyến và xử lý sự cố đăng nhập email theo nhận diện thương hiệu

Thông tin hướng dẫn chi tiết kính mời bạn đọc truy cập vào bài viết trên website của phòng Thông tin & Truyền thông theo đường link Tại đây

1. Giới thiệu

Để đăng nhập trang cms.nuce.edu.vn hoặc vào xem được danh sách Meeting ID (lớp học online qua Zoom) tại link: https://daotao.nuce.edu.vn/default.aspx?page=chitietth… yêu cầu bắt buộc sinh viên phải có tài khoản email theo định dạng ten+mssv@nuce.edu.vn mà Trường đã cấp thông qua Giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự lớp hoặc thầy cô Giáo vụ Khoa. 

Nếu chưa có thông tin tài khoản và mật khẩu đăng nhập hãy chủ động liên với thầy cô Giáo vụ khoa hoặc thầy cô Chủ nhiệm lớp để lấy thông tin => Thông tin liên hệ các thầy cô tại link sau: link

2. Xử lý sự cố

Nếu đã lấy thông tin từ thầy cô nhưng không đăng nhập được hoặc đã đăng nhập quên mật khẩu hoặc các trường hợp khác...

Để xử lý có các cách sau đây:

  • Cách 1: Sử dụng chức năng quên mật khẩu tại trang gmail.com để TỰ phục hồi lại password được gửi về qua số điện thoại của sinh viên (số điện thoại này được lấy trong profile của tài khoản ĐKMH tại trang daotao.nuce.edu.vn)
  • Cách 2: Làm đơn theo mẫu có xác nhận của Khoa quản lý và nộp tại Phòng 103A-104 giảng đường H1.
  • Cách 3: Sinh viên vào form này điền đầy đủ các thông tin xác thực là sinh viên trường ĐHXD, chuyển kỹ thuật kiểm tra và xử lý  => Kết quả xử lý sẽ được gửi đến email dự phòng, tin nhắn hoặc zalo của sinh viên (trong ngày) và danh sách yêu cầu được tổng hợp tại đây: https://tinyurl.com/tonghop-emailsv-loidangnhap (chỉ xem)

3. Nội dung chính

Khi đã đăng nhập được email @nuce.edu.vn đề nghị sv làm theo 3 bước sau đây để vào cms.nuce.edu.vn:

  • Bước 1: Thoát hết các tài khoản email đang đăng nhập ra (nên dùng laptop hoặc PC, dùng điện thoại có thể không vào được).
  • Bước 2: Đăng nhập vào trang gmail.com bằng tài khoản @nuce.edu.vn do Trường cấp.
  • Bước 3: Vào trang http://cms.nuce.edu.vn/login/index.php đăng nhập vào bằng cách click vào nút có Logo Google. (nếu đã làm Bước 1 và Bước 2 thì chỉ cần click là đăng nhập được CMS).
  • Lưu ý: Không đăng nhập được bằng cách gõ thông tin email và nút Login màu xanh bên trái.