Trang chủ Thông báo

KTDB: Thông báo v/v Triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp đợt tháng 02 năm 2020 về chất lượng đào tạo

Hướng dẫn chi tiết xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/0BxozOh_K6jJyTDhLNkwzTWFCX3BHV3QyeUtJM3h...