Trang chủ Thông báo

KTĐB: TB số 141 lùi thời gian khảo sát đối với K65 về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2020 - 2021

Thông báo về việc lùi thời gian khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2020 - 2021 đối với K65.